Xbox Game Pass – 1 năm

300,000

  • Xbox Game Pass bạn có thể chơi được lên hơn 400 game AAA chất lượng cao
  • Danh sách game có trong gói game pass https://www.xbox.com/en-US/xbox-game-pass/games
  • Tài khoản kích hoạt offline/online xem thêm bên dưới.