Bộ Nhớ Google Drive Không Giới Hạn – 1 năm

2,000,000 99,000

  • Bộ nhớ duy trì theo năm.
  • Đảm bảo tuyệt đối dử liệu.
  • Hệ thống lưu backup dử liệu trong 24 ngày.
  • Hổ trợ phục hồi dử liệu nếu vô tình xóa data.
Bộ Nhớ Google Drive Không Giới Hạn – 1 năm

2,000,000 99,000