Bộ Nhớ Google Drive Không Giới Hạn vĩnh viễn

290,000

  • Thêm bộ nhớ lưu trử không giới hạn
  • Thời hạn bảo hành: 5 năm
  • Hổ trợ backup dử liệu trong 25 ngày
  • Cung cấp email trước khi đặt hàng