Nâng cấp Tài khoản Zoom Pro – 1 năm

2,195,000

– Số người tham gia cuộc họp TÙY VÀO GÓI BẠN MUA

– Nâng cấp trực tiếp trên tài khoản Zoom của bạn

– Sau khi nâng cấp xong bạn sẽ nhận được email và làm theo hướng dẫn