Adobe Photoshop 2022 – Dành cho Windows

350,000

  • Kích hoạt sử dụng trọn đời.
  • Bảo hành 1 năm.
  • Có thể cài đặt trên nhiều thiết bị.
  • Nhận được bộ cài đặt phần mềm đã được kích hoạt bản quyền sẳn.